Nghìn lẻ một đêm

11:24 SA @ Thứ Ba - 29 Tháng Chín, 2015

Đêm nào nàng Sêhêrazat cũng kể chuyện thế giới thâu đêm, đến hết đêm thứ 200 thì Vua Saria thấy nàng có vẻ... cạn nguồn, vua cười giễu cợt: "Khanh đã kể cho trẫm nghe chuyện nước cuối cùng là nước Nam. Đó là thất thoát trong xây dựng, tàn phá rừng, mua bán độ trong bóng đá, ô nhiễm nước sạch... Sau câu chuyện về giáo dục hôm qua, chắc khanh hết cái để kể rồi phải không? Vậy sáng mai...".

"Muôn tâu đức vua anh minh - nàng Sêhêrazat mỉm cười - chuyện đêm qua thần thiếp đã kể hết đâu". "Vẫn còn ư? Vậy tiếp theo thế nào?".

"Muôn tâu, họ... cải cách, và cải cách như thế này...".

Rồi cứ thế, mỗi đêm nàng Sêhêrazat lại kể một chuyện cải cách giáo dục ở Việt Nam. Mà ngành này thì cải cách đủ thứ, cải cách mãi không ngừng..., đến đêm thứ 1001 thì đủ hạn như đã hứa, Vua Saria đành phải ra lệnh tha chết cho nàng!

LinkedInPinterestCập nhật lúc: